AgroSTEM priručnik
Izdavač
Ravni kotari, Udruga za ruralni razvoj
Zadar, Vukovarska 3d

Za izdavača
Marta Pintur Bosna

Zadar, 2023.

Urednica
mr. sc. Blaženka Vuk

Recenzent
Karolina Horvatinčić, MBA, dipl. ing. el.

Lektor
Neven Penzar

Korektorica
Lara Jurčević

Grafičko – likovno oblikovanje
Zoran Đurić

© Ravni kotari, Udruga za ruralni razvoj, Zadar, Vukovarska 3d, 2023.

Nijedan dio ovog djela ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji način reproducirati bez nakladnikova pisanog dopuštenja.


AgroSTEM je priručnik nastao unutar projekta „AgroSTEM” (UP.04.2.1.10.0021), iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. na temelju provedenih pet edukacija koji su proveli vanjski stručnjaci tvrtke IT Praxisa prema Ugovoru o javnoj nabavi (evidencijski broj Nabave 2, objavljene 25.04. 2022.g.NAPOMENA za jednostavnije praćenje sadržaja u priručniku: Poveznice u priručniku otvarajte u novoj kartici internet preglednika kako bi se nakon zatvaranja mogli vratiti na mjesto odakle ste otvorili poveznicu.