Edukacija

Besplatan STEM edukativni sadržaj za sve uzraste.

Sve dostupne nadolazeće radionice pronađi ovdje.

Nadolazeće radionice

Svakako se prijavite/registrirajte na platformu kako bi mogli pročitati više o radionicama.
Trenutno nama nadolazećih radionica

Provedene radionice

Svakako se prijavite/registrirajte na platformu kako bi mogli pročitati više o radionicama.
Radionica

Zajednička radionica pripreme za AgroSTEM sajam

Završna priprema i generalna proba za sve sudionike sajma i provedenih radionica.

Radionica

STEM kao nova snaga ruralnog razvoja - studenti 3

Pripreme za AgroStem sajam za studente. Rješavanje kvizova o naučenom u sklopu radionica, sakupljanje podataka o svemu naučenom i izrada zajedničke prezentacije za sajam.

Radionica

STEM kao nova snaga ruralnog razvoja - studenti 2

Pripreme za AgroStem sajam za studente. Sažetak o sajmu, platformi, mobilnoj aplikaciji i interaktivna prezentacija na temu Društveno odgovorno učenje u STEM području.

Radionica

Nova snaga ruralnog razvoja 3

Završne pripreme za online AgroSTEM sajam za OPG-ove. Uređivanje profila i sakupljanje informacija o OPG-ovima.

Radionica

TERENSKA NASTAVA - GRUPA 2 – Korištenje brzih terenskih metoda i inovativnih alata u poljoprivredi

Edukaciji članova udruga uključenih u projekt AgroSTEM s ciljem popularizacije STEM-a u ruralnom razvoju. Stečena znanja i vještine, koristit de svim ostalim članovima OCD-a koji ih prenositi predstavnicima OPG-a sa svrhom unaprjeđenja njihove proizvodnje, osvještavanja važnosti uporabe inovativnih alata i brzih terenskih metoda u poljoprivredi, važnosti edukacije u području poljoprivredne struke te na koncu promociji studijskih programa iz područja poljoprivrede, ali i važnosti cjeloživotnog obrazovanja.

Radionica

Primjena kornjačine grafike - 2. dio

Primjena naredbi za crtanje u Pythonu, crtanje poljoprivrednih objekata, povezivanje programiranja i poljoprivrede, izrada materijala za finalni, zajednički digitalni plakat.

Python zadaci

Ovdje možeš pronaći Python zadatke kategorizirane prema težini. Odaberi zadatak i riješi ga u Python editoru na platformi.
Svakako se prijavite/registrirajte na platformu kako bi mogli rješavati ove zadatke.
Zadatak
Lagano

Ispis mojeg imena

Zadatak
Srednje teško

Čokoladice

Zadatak
Lagano

Ispis imena i prezimena