O projektu

Sve o provedbi AgroSTEM projekta

Osnovne informacije

 • Naziv: AgroSTEM
 • Prijavitelj: Udruga za ruralni razvoj Ravni Kotari
 • Partner/i: Općina Zemunik, Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci“- Benkovac, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć. Agencija za razvoj Zadarske županija ZADRA NOVA tehnička je pomoć tijekom provedbe projekta, s ciljem povećanja korištenja sredstava EU fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije ZADRA NOVA te kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata te jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata.
 • Ukupna vrijednost projekta: 1.833.056,40 kuna
 • Intenzitet potpore: 100%
 • Bespovratna EU sredstva: 1.833.056,40 kuna
 • Operativni program: OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020."
 • Fond: Europski socijalni fond
 • Cilj: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a. Projektom će se unaprijediti kapaciteti organizacija OCD-a, unaprijediti suradnja OCD-a i odgojno obrazovnih institucija, povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a.
 • Aktivnosti: Radionice za pripadnike OCD-a i krajnje korisnike; izrada online priručnika, edukativne web platforme; izrada AgroSTEM aplikacije; organizacija online AgroSTEM sajma; postavljanje interaktivnih informativnih kioska; nabava prijenosnih računala, opreme za terensku nastavu i laboratorijska pomagala za terensku nastavu; organizacija studijskog putovanja u Portugal
 • Razdoblje provedbe projekta: 18.05.2021.-18.05.2023.

Provoditelj

Ravni kotari logo

Tehnička i stručna pomoć

Zadra Nova logo

Partneri

Veleuciliste marko Marulic u Kninu
Mali koraci Benkovac
Zajednica tehnicke kulture Zadarske zupanije
Opcina Zemunik Donji

Aktivnosti